Michal Kaderka – Mediální gramotnost

17. 3. 2022, 16.30, přednáška, Malá scéna, Ústí nad Orlicí

Od roku 2010 učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Je vedoucím akreditovaných kurzů mediální výchovy pro učitele (DVPP) a učí mediální výchovu studenty pedagogických oborů na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Cíle mediální výchovy jsou:

  • Rozvíjet schopnost kriticky posoudit obsah zpráv, odlišit fakta od subjektivního sdělení.
  • Pochopit, proč a jak se které zprávy šíří po sociálních sítích.
  • Umět napsat tiskovou zprávu a vědět, jak ji v médiích prosadit.
  • Získat poznatky z dějin médií a pochopit, jak média ovlivňují náš život.
  • Poznat manipulativní techniky dezinformačních webů a propagandu.

Zdroj: svetmedii.info