Seznam přijatých děti pro školní rok 2021/2022

Spolek Škola pro mě, z. s. oznamuje, že pro školní rok 2021/2022 jsou do tříd se vzdělávacím programem Začít spolu přijaty děti s číslem jednacím:

1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 17