Škola pro naše děti…

Škola pro naše děti

Náš spolek vznikl jako iniciativa rodičů z Ústí nad Orlicí na podzim 2017 s jasným cílem – rozšířit nabídku ústeckých základních škol o třídu s inovativním vzdělávacím směrem.

A zdařilo se! Ve spolupráci se Základní školou Bratří Čapků jsme 3. září 2018 otevřeli první inovativní třídu se vzdělávacím programem Začít spolu v Ústí nad Orlicí. 

Díky postupnému otevření dalších dvou tříd jsme nakonec 1. září 2022 pokryli celý první stupeň a o následující rok s důvěrou vyslali na druhý stupeň první šesťáky.

V našem městě chceme podporovat inovace ve výchově a vzdělávání, upozorňovat na trendy v této oblasti, přinášet místní komunitě příležitosti vzdělávat se v ní, pořádáme tak vzdělávací akce reflektující tato témata.

Bodový systém

Vážení rodiče,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o vzdělávání v našich třídách se vzdělávacím programem Začít spolu.

Všechny potřebné informace k procesu výběru dětí do 1. tříd najdete zde.

Začít spolu dává dětem, vyučujícím i rodičům smysl

Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

V bezpečném prostředí děti svobodně vyjadřují a sdílejí své vlastní zkušenosti, zážitky a pocity z cesty za poznáním, a tím rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, kritického myšlení a sebereflexe.

Aktuality

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

Spolek Škola pro mě, z. s. oznamuje, že pro školní rok 2024/2025 jsou do 1. třídy se vzdělávacím programem Začít spolu přijati tito zájemci:

Celý text

PF 2024

Celý text