Škola pro naše děti…

Škola pro naše děti

Náš spolek vznikl jako iniciativa rodičů z Ústí nad Orlicí na podzim 2017 s jasným cílem – rozšířit nabídku ústeckých základních škol o třídu s inovativním vzdělávacím směrem.

A zdařilo se! Ve spolupráci se Základní školou Bratří Čapků jsme 3. září 2018 otevřeli první inovativní třídu se vzdělávacím programem Začít spolu v Ústí nad Orlicí. 

Díky postupnému otevření dalších dvou tříd nakonec pokryjeme celý první stupeň.

V našem městě chceme podporovat inovace ve výchově a vzdělávání, upozorňovat na trendy v této oblasti, přinášet místní komunitě příležitosti vzdělávat se v ní, pořádáme tak vzdělávací akce reflektující tato témata.

Bodový systém

Vážení rodiče,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o vzdělávání v našich třídách se vzdělávacím programem Začít spolu.

Z důvodu vysoké poptávky, malé kapacity (vždy jen 9 volných míst v ročníku) a snahy o co nejvyšší transparentnost jsme vytvořili následující bodový systém:

Více informací pro zájemce

Začít spolu dává dětem, vyučujícím i rodičům smysl

Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

V bezpečném prostředí děti svobodně vyjadřují a sdílejí své vlastní zkušenosti, zážitky a pocity z cesty za poznáním, a tím rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, kritického myšlení a sebereflexe.

Aktuality

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Celý text

Michal Kaderka – Mediální gramotnost

20. 1. 2022, přednáška, Malá scéna, Ústí nad Orlicí Od roku 2010 učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Je vedoucím akreditovaných kurzů mediální výchovy pro učitele (DVPP) a učí mediální výchovu studenty pedagogických oborů na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Cíle mediální výchovy jsou: Rozvíjet schopnost kriticky posoudit obsah zpráv, odlišit fakta od subjektivního sdělení.Pochopit, proč a jak seContinue…

Celý text