Oranžová třída

Mgr. Lucie Carbová, 4. a 5. ročník

Ve školním roce 2021/2022 rozšířila naše řady Lucka, která se stala průvodkyní čtvrťáků v nově zrekonstruované oranžové třídě. Zeptali jsme se jí na několik zvídavých otázek:

Po dokončení studia sis mohla své první místo vybírat, proč vyhrála zrovna třída se vzdělávacím programu Začít spolu?

Už na vysoké škole mi začalo docházet, že chci být ve třídě, kde bude možné věci dělat trochu z jiného pohledu/úhlu a s jinými cíli, jenž jsou pro dnešní dobu potřebnější. Se vzdělávacím programem Začít spolu jsem se teoreticky seznámila na škole a pokračovala praktickou zkušeností na částečný úvazek v Mateřské škole v Ústí nad Orlicí po dobu tří let. Díky všem zmíněným zkušenostem jsem si uvědomila, že tohle je cesta, která je nejblíže mému smýšlení a po které chci ve světě výchovy a vzdělávání jít.

Co ti ve třídě dělá největší radost?

Činy a reakce dětí, které skoro pokaždé předčí mé očekávání. Nechci zmiňovat konkrétní události, ale spíše fakt, že ze školy odcházím každý den unavená, ale s pocitem velké radosti a nadšením do všech dalších činností díky dětem. Další z věcí jsou pak slova žáků, že se do školy těší a baví je to.

Je podle tebe důležité chodit s dětmi během výuky ven?

Není pro mě důležité často chodit ven, ale spíše využívat dětskou potřebu pohybu a spojit jí s učivem. Pokud je vše spojeno s pobytem na čerstvém vzduchu, pak říkám „značka ideál“.

Co hodnotíš z pedagogického hlediska jako nejtěžší?

Jelikož jsem po škole a vše je pro mě nové a zároveň i těžké. Pokud bych měla vybrat jednu věc, tak je to skloubení všech věcí dohromady, jako jsou centra aktivit, výuka v blocích, tematická výuka, model EUR, individuální přístup, vzdělávací program, rozmanitost výuky, operativní přizpůsobování se potřebám dětí atd.

Jaké vnímáš výhody partnerského/respektující přístupu (nejen) k dětem?

Vytváří bezpečnější prostředí ve třídě a také se posouvají nejen děti, ale i já. Jsme parťáci (i s rodiči), nebojíme se dělat chyby, vnímáme své silné stránky a chceme se posouvat a zlepšovat, diskutujeme a vymýšlíme překážky, které chceme překonat a cíle, kterých chceme dosáhnout. Všechno jde a jedna z cest, jak toho dosáhnout, je respektující přístup.

V čem ti dává smysl Hejného matematika, proč by ji rodiče pro svoje děti měli chtít?

Na postupy a řešení si přicházejí žáci sami a nemají ode mě „naservírovaný“ postup. Tím si učivo lépe fixují a mohou se rychleji posunout dál. Jsou to také chvíle, kdy s žáky počítáme a nevnímáme čas a složitost příkladu.

Součástí Začít spolu jsou pravidelná Centra aktivit. Nemáš v zásobě nějakou vtipnou historku z jejich realizace? 🙂

Vtipnou historku zatím nemám, ale tím, že žáky v centrech provázím a přivádím vhodně položenými otázkami na řešení situací, tak se často přistihnu, že pracuji spolu s žáky. Takže se potom stane, že se kouknu na hodiny a už dávno jsme měli skončit, ale všichni pracovali (včetně mě).

Co tě nabíjí ve volném čase?

Ráda sportuji – ze zimních sportů je to lyžování snowboarding a skialpinismus, v létě preferuji in-line brusle, sjíždění řeky, volejbal a tenis. Ráda také cestuji a objevuji nové věci.

Děkujeme moc za rozhovor a držíme palce! 🙂

Asistentka pedagoga v oranžové třídě: Kamila Kolářová