Žlutá třída

Mgr. Jana Trávníčková, spoj 1., 2. a 3. ročníku

Jani, jak se těšíš na učení ve Škole pro mě?

Těším se moc. Na všechno, na děti, na to prostředí, na to, jak si budeme společně hrát a u toho se učit.

Jak se to celé stalo, že budeš učit v naší škole?

Já jsem nad tím přemýšlela, kdo pro koho byl vlastně v hledáčku, jestli já pro tuhle školu nebo program Začít spolu pro mě. Asi to bylo hodně vzájemné, protože už když se ta škola otevírala, zvažovala jsem to, ale nějak jsem vnímala, že zatím je moje cesta jinde. Pak jsme se seznámily se Zuzkou Šedovou přes izraelské tance, kterým se věnuju, a potkávala jsem i další lidi, kteří mi vyprávěli o Škole pro mě. Do toho jsem absolvovala konferenci Nakopněte svoji školu v Litomyšli, kde byly semináře a workshopy ohledně inovativního vzdělávání, Hejného matematice, kritickém myšlení, čtenářské gramotnosti a podobně. A to mě velice oslovilo. Takže ta cesta k tomuhle stylu vzdělávání a Škole pro mě byla taková spletitá.

Co ze základních stavebních kamenů Školy pro mě ti je nejbližší? 

Nejvíc se těším na to, že ty děti mají prostor a čas sami objevovat. Taky mají prostor k sebevyjádření, k budování vztahů. Je mi blízké i to, že já sama se budu moct věnovat dětem víc jednotlivě, protože je ve třídě méně žáků. Ráda totiž sleduju vývoj jednotlivých dětí. 

Jak vnímáš úzký kolektiv učitelů ve Škole pro mě a intenzivní kontakt s rodiči?

Já preferuju užší kolektiv a blízkou spolupráci, takovou rodinnější atmosféru, než velkou skupinu učitelů,

které potkávám jen na chodbách. Co se týče spolupráce s rodiči, tak na to se těším velmi. Ta možnost prohlubovat vztahy i s rodiči, spolupracovat s nimi, dát jim možnost se podílet na vzdělávání svých dětí, to mi přijde dobré.

Spousta lidí si myslí, že když děti nemají známky, nebudou se učit. Co si o tom myslíš ty?

Já si myslím, že dítě potřebuje znát svůj cíl. A když ho zná, tak mu stačí to, že se k němu dostal. A právě to slovní sebehodnocení mi v tomhle přijde velmi přínosné. Dítě samo hezky zhodnotí, jestli už v tom svém cíli je, nebo co by ještě potřebovalo dopilovat. 

Kde jsi vlastně pracovala dřív?

Dva roky jsem učila jako učitelka v přípravném ročníku v Kerharticích. Předtím jsem tam tři roky dělala asistentku.

Chtěla jsi vždy učit? Studovala jsi rovnou pedagogickou školu nebo tvoje cesta k učitelství byla spletitější?

První jsem studovala vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu pod Skalou. Potom jsem dělala speciální pedagožku a asistentku ve speciální škole. Tahle práce s dětma mě bavila od začátku, ale cítila jsem, že se potřebuju ještě dovzdělat a proto jsem pak vystudovala ještě speciální pedagogiku během mateřské.

Co ráda děláš ve volném čase?

Věnuju se izraelským tancům pro ženy, které i organizuju. Izraelské tance jsou úžasně odpočinková záležitost. Pro ženy je přirozené se tancem vyjadřovat a tyhle tance podtrhují krásu ženy, zároveň jsou i modlitbou. Dělají mi radost taky procházky s pejskem. Mám ráda bylinkaření, bylinkami často léčím celou rodinu. A i hudba je mi blízká, třeba bratry Ebeny poslouchám moc ráda.

Autorka: Vanda Sára Staňková, děkujeme!

Asistentka pedagoga ve žluté třídě: Andrea Doutnáčová

————————————————————————————————————————

Krátké povídání se Zuzanou Šedovou, která byla průvodkyní žluté třídy v letech 2018–2021.

Milá Zuzko, jaký je tvůj nejkrásnější učitelský zážitek?
Těší mě vždycky sledovat žáčky, kteří s vnitřním zaujetím pracují a nevyruší je ani zvonění na přestávku. Tuto zkušenost jsme měli mnohokrát při řešení úloh v matematických prostředích pana profesora Hejného.

Kdy ses poprvé setkala se Začít spolu?
Asi před deseti lety jsem si na doporučení kolegyně koupila knihu o tomto vzdělávacím programu, který mě nadchl. Setkala jsem se na seminářích s mnoha učiteli, kteří v praxi používali některé ověřené metody. Jejich reakce mě vedly k postupnému zařazování některých prvků do své výuky.

Co ti je na tomto vzdělávacím programu nejvíce sympatické?
V první řadě je to pedagogický přístup orientovaný na dítě, které se postupně učí přebírat zodpovědnost za své učení. Práce v centrech aktivit a propojení s běžným životem i mimo školu.

Proč ses rozhodla doprovázet právě naši třídu?
Chtěla jsem podpořit otevření inovativní třídy a přispět svou dlouholetou praxí a podobným pojetím výuky.

Velmi důležitý je pro nás partnerský přístup k dětem. Absolvovala jsi k tomuto výchovnému přístupu nějaký kurz?
S paní doktorkou Nováčkovou jsem se osobně setkala poprvé v 90 letech při studiu na Vyšší odborné pedagogické škole a její přednáška mě ovlivnila již na začátku mého učitelování. Kurz Respektovat a být respektován jsem absolvovala v roce 2012.

Třída je věkově smíšená, máš s takovou různorodou skupinou nějaké zkušenosti?
Ano, působila jsem několik let na vesnických malotřídkách. Myslím si, že je společné učení ve věkově smíšené třídě obohacující jak pro žáky, tak i pro učitele.

Dětem chceme přirozenou formou přiblížit angličtinu již od první třídy. Víme, že máš s její výukou bohaté zkušenosti – jak jsi se dostala k učení angličtiny na jazykové škole?
Přijala jsem nabídku učit angličtinu předškoláky. Bavilo mě propojovat aktivní metody s výukou cizího jazyka, učit hrou. Zúčastnila jsem se několika jazykových kurzů a didaktických seminářů.

Jaké vidíš výhody v matematice dle profesora Hejného?
Konstruktivistické pojetí, které vychází z poznatků současné pedagogiky a psychologie. Žáci objevují svět matematiky v různých zajímavých prostředích při řešení různě obtížných úloh sami. Diskutují, obhajují svoje objevy a tím si osvojují hlubší porozumění v souvislostech.

Mohla bys, prosím, stručně porovnat nejrozšířenější metody výuky čtení?
Nejvíce používaná je analyticko-syntetická metoda, kterou jsme se učili číst asi všichni dříve narození. Je založena na slabikování, rozkládání a skládání slov ze slabik. Učí se současně všechny čtyři tvary písmen. Dnes bývá v některých slabikářích upravená a propojená s dalšími metodami.

V genetické metodě žáci hláskují slova, čtou po písmenech. Nejprve se učí všechna velká tiskací písmena potom malá tiskací a teprve po jejich zvládnutí psací tvary. Hlavní důraz je kladen na porozumění významu slov.

Globální metoda vychází z celku slov a vět. Žáci si zapamatovávají celá slova v propojení s obrázky.

Každé dítě je jedinečné, a pokud se během výuky objeví problémy, budeme je řešit individuálním způsobem, vhodným propojením metod tak, aby každý tuto dovednost zvládl.

Moc děkujeme 🙂