Co Třídy pro mě nabízí

partnerský přístup

třídní schůzky ve formě triád

úzkou spolupráci s rodinou

Hejného matematiku

slovní hodnocení

věkově smíšené třídy

angličtinu od první třídy

menší skupina dětí

výuku v reálném prostředí

V současnosti jsou otevřeny tři třídy: Žlutá (1. A, 2. A, 3. A) a Zelená (1. E, 2. E, 3.E), které jsou spojem 1. až 3. ročníku. V Oranžové třídě jsou letos žáci 4. ročníku, a od příštího roku zde bude spoj 4. a 5. ročníku.