O nás

Náš spolek vznikl jako iniciativa rodičů z Ústí nad Orlicí na podzim 2017 s jasným cílem – rozšířit nabídku ústeckých základních škol o třídu s inovativním vzdělávacím směrem.

A zdařilo se! Ve spolupráci se Základní školou Bratří Čapků jsme 3. září 2018 otevřeli první inovativní třídu se vzdělávacím programem Začít spolu v Ústí nad Orlicí. 

Chceme v našem městě také podporovat inovace ve výchově a vzdělávání, upozorňovat na trendy v této oblasti, přinášet místní komunitě příležitosti vzdělávat se v ní, pořádáme vzdělávací akce reflektující tato témata.

Začít spolu dává dětem, vyučujícím i rodičům smysl

Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

V bezpečném prostředí děti svobodně vyjadřují a sdílejí své vlastní zkušenosti, zážitky a pocity z cesty za poznáním a tím rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, kritického myšlení a sebereflexe.

Výroční zprávy

vyrocni_zprava_skola_pro_me_2022_compressed-1

vyrocni_zprava_skola_pro_me_2021_compressed-1

vyrocni_zprava_skola_pro_me_2020_compressed-1

Děkujeme za podporu!